گلبان

  مطالب و پست های عمومی گلبان خرد

سازمان های پیشرو، ادامه مدیران و پایه گذاران خودشون هستند.

سازمان های پیشرو، ادامه مدیران و پایه گذاران خودشون هستند.
نزدیک به سی سال تجربه فعالیت آموزشی سرکار خانم باباگلی پشتوانه کیفیت خدمات آموزشی مجموعه گلبان خرد هست.
در جشن آغاز سال تحصیلی امسال، در کنار نشاط آوری بچه ها و طراحی شادگاهها، موسسین محترم گفتگوی نزدیک داشتن با اولیای خوبمون.