میراث برند گلبان خرد

چه توفیقی نصیب ما شد، که در ملک ارباب دو عالم امام حسین - سلام و درود خدا بر اوباد - که چراغ هدایت و کشتی نجات است؛ میزبان و گل بان، گل های گلبان خرد باشیم.
 

 

 
 

 

مکان آموزشی مجموعه گلبان خرد بعنوان میراث معنوی خانواده محترم زرگر زاده، موقوفه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) می باشد.

شایان گفتن است که جناب آقای حمید زرگر زاده و همسر محترم ایشان سرکار خانم مرضیه آقاباباگلی (که از طایفه های اصیل اهل اصفهان محسوب می شوند)، موسسین محترم این مجموعه آموزشی هستند.

باتوجه به سوابق آموزشی خانم باباگلی و اهتمام ایشان بر انجام فعالیت آموزشی در این مکان، کاربری آموزشی را به استفاده تجاری و صرفه اقتصادی ترجیه داده اند. همچنین بخشی از در آمد ناشی از خدمات این مکان، مصروف روضه ابا عبد الله الحسین (ع) می گردد. از این روی مکان منحصر به فرد این مرکز آموزشی، که بعنوان میراث برند ( Brand Heritage )  گلبان خرد محسوب می شود،برکت ویژه ای را برای دانش آموزان و کادر مدرسه به ارمغان آورده است .

 

 

بعلاوه اینکه در این مکان با برکت، مدت قریب به 80 سال است که فعالیت های آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی در جریان بوده است.

 
 

 

 

 
14
46