آموزش های آن لاین

صفحه کلاسی پایه اول دخترانه، سرکار خانم طالبی

 به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس اول دخترانه، سرکار خانم طالبی در این صفحه، تقدیم دانش آموزان و اولیای محترم می شه.

موفقیت و شادکامی شما عزیزان رو از خدای مهربان آرزو می کنیم.

​​

صفحه کلاسی پایه اول پسرانه، سرکار خانم ترکان

​​به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس اول پسرانه، سرکار خانم ترکان در این صفحه، تقدیم دانش آموزان و اولیای محترم می شه.

موفقیت و شادکامی شما عزیزان رو از خدای مهربان آرزو می کنیم.

فارسی، پایه اول ابتدایی خانم ترکان، آموزش تشدید.

صفحه کلاسی پایه اول پسرانه، سرکار خانم سلمانیان

به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس اول پسرانه، سرکار خانم سلمانیان در این صفحه، تقدیم دانش آموزان و اولیای محترم می شه.

موفقیت و شادکامی شما عزیزان رو از خدای مهربان آرزو می کنیم.

 

فارسی، پایه اول ابتدایی خانم سلمانیان، آموزش تشدید.

صفحه کلاسی پایه پنجم دخترانه، سرکار خانم صفر زاده

 به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس پنجم دخترانه، سرکار خانم صفر زاده در این صفحه تقدیم دانش آموزان و اولیای محترمشون می شه.

موفقیت و شادکامی شما را از خدای مهربان آرزو می کنیم.