فرم پیش ثبت نام، پایه دوم و سوم ابتدایی

  • 1 جاری: تعهد نامه پذیرش شرایط پیش ثبت نام
  • 2 تایید صحت اطلاعات
  • 3 مشخصات دانش آموز
  • 4 مشخصات ولی
  • 5 تماس و توضیحات
  • 6 از کجا هم سفر شدیم؟
  • 7 تکمیل نهایی

تعهد پذیرش شرایط ثبت نام

ضمن عرض سلام و ادب خدمت اولیاء محترم. لازم به ذکر هست که به اطلاع عزیزان برسانیم، اولویت ثبت نام بر اساس تاریخ ارسال فرم اینترنتی مربوطه می باشد.
همچنین ارسال این فرم، هیچ گونه تعهدی را برای مدرسه جهت انجام ثبت نام قطعی از ارسال کننده ی آن ایجاد نمی کند، و صرفا جهت تسریع فرایند ثبت نام دانش آموزان طراحی شده است .
همچنین پذیرش قطعی دانش آموز پس ازفرآيند ثبت نام منوط به واریز وجه پیش پرداخت وعقد قرارداد آموزشی با مدرسه می باشد.ارسال این فرم به منزله قبول و پذیرش این شرایط می باشد
با آرزوی موفقیت وشادکامی، برای خانواده های محترم.

ربات یاب راهکار تشخیص بازدید کننده واقعی. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.