درباره گلبان خرد

مجموعه مدارس غیر دولتی گلبان خرد با همت خانم مرضیه آقا باباگلی تاسیس شد تا حدود 30 سال سابقه فعالیت آموزشی ایشان، عاشقانه به فرزندان ایران زمین تقدیم گردد.

پیش دبستان و دبستان گلبان خرد از سال 1393 بطور رسمی در مکان فعلی خود واقع در ناحیه یک ( ناحیه 1 ) آموزش پرورش اصفهان آغاز به کار نمود. فضای آموزشی مورد بهره برداری این مرکز حدود 80 سال سابقه آموزشی را با عنوان دبیرستان فردوس در سابقه خود به همراه دارد. لذا فضای بزرگ، با نشاط و به دور از فضاهای آپارتمانی مدارس امروزی کیفیت آموزش و نشاط دانش آموزان را دو چندان کرده است.

کنار هم قرار گرفتن مدارس دخترانه و پسرانه گلبان خرد، شرایط ویژه ای را برای خانواده های صاحب فرزندان دوقلو, چند قلو یا فرزندان نا همجنس را فراهم نموده است. به این ترتیب هم به لحاظ صرفه اقتصادی ناشی از صرفه جویی در هزینه های سرویس و رفت و آمد؛ و هم به لحاظ تمرکز والدین در رسیدگی به امور آموزشی فرزندان، بهبود و ارتقاء بهره وری اجتماعی و اقتصادی در این خصوص صورت پذیرفته است. به همین خاطر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و چالش های این خانواده ها، مجموعه گلبان خرد به عنوان اولین حامی آموزشی دوقلوها و چند قلو ها، شرایط ویژه ای را برای آنها پیش بینی کرده است.

همچنین تعادل در برنامه های آموزشی و عدم افراط و تفریط در جنبه های مختلف فعالیت ها، همواره مد نظر مدیریت مجموعه بوده است. پیگیری و اجرای ویژه طرح مداخله بهنگام با همراهی تیم روانشناس متخصص مستقر در داخل مدرسه از افتخارات چند ساله مجموعه به شمار می رود.