داستان مداخله به هنگام، ‏مهارت های پیش نیاز یادگیری

 
مداخله بهنگام تیتراژ 01

‏اهداف طرح
 ۱ آمادگی برای ورود به کلاس اول
 ۲ هوش فضایی
 ۳ کاهش میزان اختلالات یا مشکلات یادگیری
اهداف مداخله بهنگام
 

‏پیش نیازهای تحقق اهداف طرح
 ‏1 آموزش خانواده
ارتباط موثر والد و کودک؛ سبک های فرزند پروری
‏2 حضور روانشناس به طور ثابت در مجموعه
‏3 آموزش تکنیکال مربیان پیش دبستان توسط روانشناس
پیش_نیازها_مداخله_بهنگام

‏مراحل اجرای طرح
‏1 تدوین برنامه ریزی تحصیلی بر اساس مهارت های پیش نیاز یادگیری و اهداف آموزشی
‏۲ شناسایی دانش آموزان بر اساس نقاط قوت و ضعف نوآموز با توجه به سطح آموزش و حداقل های آموزشی
مراحل_اجرای_طرح. مداخله بهنگام

‏ ۳ آموزش کاملا تخصصی در قالب فعالیت گروهی و کلاسیک در کلاس که طی دوره دو ماهه و فشرده، جذاب و متوالی در ۱۵ جلسه ۴۵ دقیقه ای به صورت یکصد بازی آموزشی در قالب کاربرگ انجام می شود.
 برخی از کاربرگ ها چندین هدف آموزشی دارد
آموزش_تخصصی. مداخله بهنگام

‏ آگاه سازی و جلسات توجیهی آموزشی برای والدین در جهت افزایش نقاط قوت و کاهش ضعف های نوآموز بر اساس فعالیت در سه حوزه:
1 آموزش مربیان پیش دبستان برای نوآموز
 ۲ ارائه ارزشیابی محتوای دوره آموزشی دو ماهه به والدین
 بازی های آموزشی هماهنگ در کلاس و تمرین و تکرار آنها در منزل
 
آموزش_مربی
 
 ۳ ارجاع کلاس‌های مهارت های پیش نیاز یادگیری خارج از تایم کلاس در مدرسه.
 هیچ اجباری برای شرکت در این کلاس ها وجود ندارد.
صرفا تشویق نمودن برای برطرف ساختن ضعف های شناسایی شده در هر مرکزی ذیصلاح.
 
خارج_تایم. مداخله بهنگام
 
20