فارسی، پایه اول خانم سلمانیان. آموزش تشدید

بازگشت به کلاس پایه اول پسرانه، سرکار خانم سلمانیان

 

تدریس درس فارسی پایه اول ابتدایی. آموزش تشدید. این کلاس آموزشی توسط سرکار خانم سلمانیان، تقدیم شما عزیزان می شود.

 

29