صفحه کلاسی پایه سوم پسرانه، سرکار خانم محمد زاده

به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس سوم پسرانه، سرکار خانم محمد زاده  در این صفحه، تقدیم دانش آموزان و اولیای محترم می شه.

موفقیت و شادکامی شما عزیزان رو از خدای مهربان آرزو می کنیم.

فصل 6 کتاب ریاضی پایه سوم

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. راهبرد حل مساله با تقریب زدن.

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. مفهوم قطر و انواع خط

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. مقایسه عددها

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. معرفی مثلث ها

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. جمع فرایندی

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. تفریق فرایندی

ریاضی، پایه سوم خانم محمد زاده. جمع و تفریق فرایندی از طریق جدول

39