کافه گلبان

 

دبستان گلبان خرد  هرساله سعی می کند با توجه به رویکرد شادی محور بودن، برنامه هایی در این راستا با توجه به نظریات علمی که در رابطه با شادی هستند برنامه ریزی و اجرا نماید تا در کنار بهبود بعد آموزش توجه ویژه ایی نیز به بعد پرورش دانش آموزان داشته باشد.

در سال گذشته با توجه به حضوری بودن روند آموزش دبستان گلبان خرد اقدام به ایجاد شادگاه ها و بازی محور کردن آموزش نمود

که از جمله این اقدامات افتتاح اتاق بازی و *طرح شادگاهها* (بازی های هدفمند در ساعت استراحت) بود.

در سال جاری با وجود شرایط کرونا و آموزش غیرحضوری امکان استفاده دانش اموزان از این امکانات با مشکل مواجه شد بنابراین کارگروه تولید محتوا تصمیم گرفت طرحی را با توجه به شرایط کنونی فراهم آورد،ک و آن را جایگزین شادگاه ها و اتاق بازی نماید که در نتیجه مطالعه فراوان اقدام به ایجاد رسانه دانش آموزی گلبان گرفت که شامل رادیو گلبان(صوتی) و کافه گلبان(تصویری) است که در این طرح به گونه ایی برنامه ریزی شده است که در شرایط حضوری نیز ادامه دار خواهد بود و به صورت حضوری نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

طرح رسانه دانش آموزی گلبان در کنار شادگاه های گلبان در ایجاد عزت نفس که اصل اساسی در شکل گیری دانش آموزان شاد که هدف اصلی دبستان گلبان خرد است می نماید.

 

کافه گلبان ایثار

برنامه کافه گلبان در روز شنبه ١٣ دی ماه به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی مورد ایثار برگزار شد که دانش آموزان سرداران بزرگ ایرانی را در طول تاریخ معرفی کردند.