صفحه کلاسی پایه پنجم دخترانه، سرکار خانم جعفری

به آموزش های آن لاین گلبان خرد خوش آمدید.

 

 

منابع آموزشی کلاس پنجم دخترانه، سرکار خانم جعفری در این صفحه تقدیم دانش آموزان و اولیای محترمشون می شه.

موفقیت و شادکامی شما را از خدای مهربان آرزو می کنیم.

ریاضی، پایه پنجم ابتدایی. ضرب اعداد اعشاری، قسمت اول.
ریاضی، پایه پنجم ابتدایی. ضرب اعداد اعشاری، قسمت دوم.
ریاضی، پایه پنجم ابتدایی. مساحت لوزی.
ریاضی، پایه پنجم ابتدایی. مساحت ذوزنقه.
39