قرص قمر با طعم جشن الفبا !!!

زیرپایم زمین نبود انگار

 


 


زیر پایم زمین نبود انگار
آسمان بود و بادبادک و من
دوستانم: محبت و شادی
دست در دستهای کوچک من

شعر از خانم جلالی معلم و شاعر با ذوق پایه پنجم و ششم گلبان خرد.

جشن الفبا پایه ی اول. کلی خوش گذروندیم و یه خاطره خوب رو با هم ساختیم.
اردیبهشت 1398. دبستان گلبان خرد. واحد دخترانه.

www.golbansch.ir