کاشت گیاه و معرفی اجزاء گیاه.

بازگشت به کلاس پیش دبستان.

کاشت گیاه و معرفی اجزاء گیاه.
مقطع پیش دبستان نوبت دوم. این کلاس آموزشی توسط سرکار خانم سلمانیان، تقدیم شما عزیزان می شود.

 

 

 

 

36
13