انواع هوش

انواع هوش

انواع هوش   گردآورنده : ابراهیم کریمی   هوش استرنبرگ (هوش موفقیت) از نظر استرنبرگ هوش مجموعه ایی از تواناییها برای رسیدن به موفقیت است که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی نیز هستند. برای درک بهتر این موضوع باید تعریفی…