نگاهی بر هنر درمان

نگاهی بر هنر درمان

به نام خدا نگاهی بر هنر درمانی تهیه و گرداوری : سمیه ابراهیمی نوشتار حاضر با هدف معرفی هنر درمانی و فواید استفاده از آن جهت درمان و سلامت روان به تنها خلاصه ای از مطالب در این زمینه بسنده…