تدریس کلاسی

تدریس در کلاس درس توسط معلم، دانش آموز یا کارشناسان آموزشی و تربیتی.

تدریس ریاضی پایه اول با طعم جشن تولد

تدریس ریاضی پایه اول دبستان (تفریق)، به بهانه جشن تولد دختر گلمون النا.

این تدریس در دو قسمت و توسط یکی از مربی های با تجربه گلبان خرد، سرکار خانم ایزدی در اردیبهشت 1398 تولید شده.

ادامه این تدریس رو در ویدیوی دوم تقدیم نگاهتون می کنیم. حتما ما را از نظرات خوبتون بی بهره نگذارید.