مسابقه سراسری کتاب و کتابخوانی گلبان خرد (ویژه دانش آموزان ابتدایی)

دانش آموزان عزیز برای شرکت در این مسابقه ابتدا در با استفاده از دکمه زیر ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام لازم است کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب(قصه های مرزبان نامه) از آقای مهدی آذریزدی را تهیه کنید (برای دانلود کتاب از طاقچه و فدیبو می توانید از دکمه های زیر استفاده کنید) و طبق برنامه زیر در آزمونی که هر شب برگزار می شود شرکت کنید. (هر شب با مراجعه به همین صفحه می توانید در آزمون همان شب شرکت کنید.)

شنبه ٢4 آبان
١-داستان آواز بزغاله

یکشنبه ٢5 آبان
٢-دوستان نااهل

دوشنبه ٢6 آبان
٣-پند خرگوش

سه شنبه ٢7 آبان
۴-حاضر جوابی بزرگمهر

چهارشنبه ٢8 آبان
۵-الاغ باسواد

هر کدام از مسابقات ساعت 20 همان روز باز می شود و می توانید در آن شرکت کنید.