بازدید معاونت پیش دبستان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

بازدید معاونت پیش دبستان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

حضور مسئولین آموزش و پرورش از اتاق LBD در سال 98

 جشن شروع سال تحصیلی

جشن شروع سال تحصیلی

به استقبال سال نو می رویم با دانش آموزان مدرسه شاد گلبان خرد

 تعمیرات مدرسه

تعمیرات مدرسه

تعمیرات مدرسه گلبان خرد، مدرسه را مکانی بهتر برای زیستن تبدیل میکنیم.