با هم زندگی شاد را می سازیم

دبستان و پیش دبستانی گلبان خرد اصفهان

اتاق بازی

اتاق بازی

زنگ تفریح هدفمند

زنگ تفریح هدفمند

اتاق LBD

اتاق LBD

#مدرسه_شاد چرا گلبان خرد؟

دبستان گلبان خرد در دو واحد دخترانه و پسرانه در مقاطع پیش دبستان تا ششم در محیطی وسیع آغار به کار کرد و با به کارگیری کادری  مجرب توانسته سبک های نوین آموزشی روز دنیا را با بومی سازی نسبت به فرهنگ ایرانی اسلامی در این مجموعه پیاده سازی کند.

آخرین ویدئو های دبستان گلبان خرد

رویداد ها رویداد های مدرسه شاد گلبان خرد